Oční Centrum Vision s.r.o. (OCV) má za sebou již dlouhý profesionální vývoj.

Základy byly založeny paní MUDr. Ľubicí Ludvovou v roce 1992.

Na základě předcházejícího úspěšného profesionálního vývoje v oboru všeobecné oftalmologie, strabologie a oční chirurgie založila nestátní zdravotnické zařízení – oční ordinaci v budově tzv. stomatologické polikliniky na ul. Msgr. Šrámka v Novém Jičíně.


Dlouholetý zájem o léčení dětí s poruchami binokulárního vidění (strabismu a tupozrakosti) vedl k rozšíření náplně v poskytování zdravotnických služeb. Dosavadní oční ordinace byla rozšířena o ortoptická oddělení nejprve v Kopřivnici při MŠ na ul. Pionýrská, následně v Novém Jičíně rovněž při MŠ na ul. Komenského. Tato ortoptická oddělení získala velkou morální podporu, jak pedagogů v těchto MŠ, tak i vedení měst. Třetí ortoptické oddělení vzniklo ve Frenštátě pod Radhoštěm.

V roce 2003 byly zdravotnické služby doplněny o služby v oboru oční optiky. Tím byl dokončen záměr poskytovat klientům – pacientům komplexní péči o jejich zrak. V zájmu budoucího rozvoje se v roce 2005 dosavadní zdravotnické zařízení transformovalo z fyzické osoby na osobu právnickou Oční Centrum Vision s.r.o.. Vzhledem k rozsahu poskytovaných zdravotních služeb a potřebě umístění moderních diagnostických přístrojů byly dosavadní prostory nedostatečné. Rovněž prostory nebyly komfortní pro klienty – pacienty, práci lékařů a sester. Proto v roce 2009 byla zahájena výstavba nového objektu, který by splňoval předpoklady pro poskytování zdravotnických služeb v moderních nelimitujících prostorách a komfortních pro klienty – pacienty. 
Nový objekt byl dokončen v listopadu 2010. Přestěhování proběhlo v průběhu měsíce prosince a od 2. ledna 2011 byl zahájen provoz v novém objektu na Tyršově ul.2220/4 v Novém Jičíně.

Oční Centrum Vision s.r.o.má především profesionální a velmi kvalitní tým lékařů, zdravotních sester, ortoptistů a očních optiků.

Proto v roce 2012 byla Ministerstvem zdravotnictví ČR udělena společnosti„ Oční Centrum Vision s.r.o. akreditace I. stupně pro výchovu a vzdělávání lékařů v oboru oftalmologie.

Naším cílem je poskytovat klientům – pacientům zdravotnické služby na nejvyšší možné úrovni.


Akreditované pracoviště MZ ČR - licence České lékařské komory F020

Specializujeme se na diagnostiku i léčbu šilhání a tupozrakosti zeleného zákalu či diagnostiku onemocnění sítnice.